Knightfall 2

מצביעים: 10
משחק הרפתקאה מורכב בו עליכם למלא משימות ולהתקדם. למקצוענים בלבד.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.