משחקי ליצנים

מצביעים: 12
תנסו לשמור על שיווי משקל כשיש לכם המון ליצנים על החד אופן התזוזה נעשת עם מקשי החצים ימינה ושמאלה.

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.