הדובים המקפיצים

שני דובים וטרמפולינה אתם צריכים לעזור לחיות שרוצות לעבור את התהום מצד לצד. איך עושרים להם? להם באמצעות הזזת הטרמפולינה לכיוון הצד השני ותקפיצו אותם למקום הבטוח שלהם. התנועה באמצעות עכבר, תוך כדי יפלו עליכם חפצים שתצטרכו להימנע מהם וגם מתנות אותם אתם צריכים לאסוף.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.