משחק מרוצים שיגעון הטורבו

מצביעים: 6
תברחו במהירות ממכוניות המשטרה ומהחוק באמצעות רכב הספורט שלכם. תנועו בכביש מבלי להיפגע, חצים בירוק יעזרו לכם לכוון את הרכב.   

מקשים:חצים   

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.