סופר מריו בבית הרוחות

מצביעים: 8

סופר מריו נקלע לבית הרוחות. על מנת לעזור לו לצאת יש לאסוף מטבעות ולמצוא את הדרך במבוכים השונים. תנועה באמצעות חצים, לחצן A ירי.


הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.